Hopp til hovedinnhold

Vi er spesialister på tjenestedesign, digitale brukeropplevelser, systemorientert design og design for sikkerhetskritiske miljøer.

Halogens designere og rådgivere er eksperter på å løse problemer i komplekse omgivelser. Vi jobber svært tett med kundene våre. Målet er at vi sammen lager løsninger som gir mer fornøyde brukere og ansatte, bedret konkurransekraft og økt effektivitet og/eller inntjening for våre oppdragsgivere.

Vi er eksperter på å sette brukerens behov først når vi designer produkter, prosesser, tjenester og systemer. For å finne de beste løsningene i hvert enkelt prosjekt, setter vi ofte sammen team på tvers av ulike designdisipliner.

Vår kundeportefølje spenner vidt og omfatter noen av Norges største og mest spennende teknologi- og innovasjonsbedrifter, som for eksempel Statoil, Kongsberg Gruppen, Hydro, DNV GL, Telenor og Statkraft.

Vi har også lang erfaring med forbrukerrettede virksomheter som Gyldendal, Fjordland, Tine, Block Watne og Den norske opera og ballett.

Av offentlige virksomheter har vi blant annet jobbet for Helse- og omsorgsdepartementet, Sykehuset i Østfold, Oslo kommune og Bufdir.

Vår historie

Halogen ble etablert i 2000. Helt siden begynnelsen har vi jobbet med digitale løsninger. Først handlet det mest om nettsider, men etter hvert forsto vi at designernes metoder også egnet seg for større og mer komplekse operasjoner og systemer. Vi lærte oss mer om menneske/maskin-interaksjon og human factors – og ble gode på spesialisert design for sikkerhetskritiske miljøer, for eksempel i forsvars- og energisektoren.

Tjenestedesign og design av opplevelser er også blitt et av våre spesialfelt. I tillegg til å tilegne oss store mengder praktisk kompetanse, ønsker vi å bidra til å styrke faget også akademisk. Vi har per i dag en designer med doktorgrad, og to som er i gang med sine ph.d.-prosjekter. Vi har også bygget opp et av landets ledende lag av systemorienterte designere. Disse jobber med svært omfattende og komplekse utfordringer, gjerne på samfunnsnivå, i offentlig og privat sektor.

Dagens Halogen består av omtrent 60 høyt kvalifiserte medarbeidere. Vi holder til i Oslo og Stavanger, og har en designer i Berlin.

Det digitale er fortsatt sentralt for oss. Det finnes knapt et prosjekt som ikke har en digital dimensjon ved seg. Digitalisering gjør dessuten at vår verden er i konstant forandring, og våre og andres fagområder glir i hverandre.

Utviklingen skjer så fort at morgendagens teknologi kan gjøre gårsdagens løsninger ubrukelige. Men uansett hva som skjer, skal kjernen i Halogen gjøre at vi fortsatt er relevante, og at vi utvikler løsninger som utgjør en forskjell: Vi setter nemlig folk i sentrum – alltid.

Vil du bli en halogener? Send oss en søknad!